rightrightrightForside
Grasrotandel


Sparebankstiftelse

facebook logo

Bydel Frogner støtter Blokkfløytistene Uranienborg med Frivillighetsmidler


Aktuelt: Bilder l Lydeksempler l Videoer l Kalender l Lenker l Kontakt transparent rightrightrightNyheter

Storefløyt UranienborgStorefløyt er orkesteret for medlemmene i Ungdomsblokkfløytistene Uranienborg. Storefløyt har øvelser hver torsdag i Samlingssalen på Uranienborg skole under sin dirigent Svein Egil Skotte. Orkesteret har stor aktivitet og spiller mange konserter i året. De spiller årlig i Oslo Rådhus og spiller stadig helaftens konserter særlig i Østlandsområdet. I år har ensemblet spilt i forestillingen "Pollicino" i Den norske opera i Bjørvika, mens de året før spilte på den store Nobelforestillingen i Oslo Rådhus. Ellers spiller de ofte på konserter og tilstelninger i nærmiljøet. Storefløyt har også hatt flere utenlandsturnéer det siste årene, f.eks. i Italia og i Nederland.


For å være med i Storefløyt, må man kunne spille de vanligste blokkfløytestørrelsene t.o.m. bassfløyte. I ensemblet lærer man også å spille de enda større blokkfløytene, slik som C-bass og Kontrabass. Pr. idag er det ca. 10 medlemmer i Storefløyt. Ensemblet legger vekt på å ha et variert repertoar. Særlig hentes musikk fra middelalder, renessanse, barokk og nyere tid og det brukes stoff fra forskjellige genre (folkemusikk, evergreens, blues og klassisk musikk) og for forskjellige besetninger. Når orkesteret spiller folkemusikk, brukes originale folkemusikkinstrumenter som f.eks. norsk sjøfløyte og svensk härjedalspipe.

Her har vi sakset litt fra Studieplanen for orkesteret:


Målsetting for ensemblet er å gi en allsidig musikkopplæring hvor utvikling av gehør, kreativitet og musikkglede står i fokus samt å utvikle et kvalitativt godt blokkfløytensemble og på den måten spre kunnskap om blokkfløyten som et seriøst instrument. Videre er målsettingen å gi kjennskap til og innsikt i forskjellige musikkformer og stilarter tilpasset ensemblets sammensetning. Man ønsker også å gi kjennskap til et omfattende og variert repertoar som finnes for blokkfløyte-ensemble, og gi den enkelte deltager en musikalsk opplevelse ved at mange instrumentalister skaper en musikalsk helhet.

Gjennom en seriøs og kvalitativ god opplæring på blokkfløyte vil man også gi den enkelte deltaker mulighet til musikalsk utvikling for å bli en bedre utøver på sitt instrument. I ensemblet gis videre muligheten til å bli kjent med forskjellige størrelser av blokkfløyten - fra sopranino til kontrabassfløyte.

I samspillet vektlegges arbeidet med å utvikle ensemblets generelle kvaliteter: Det gis opplæring i musikalsk forståelse. Det arbeides med klang og teknikk i forskjellige former (finger-, blåse- og artikulasjonsteknikk) og med intonasjon, presisjon, balanse, frasering og dynamikk. Gjennom samspill-aktivitetene ønsker man også å gi kunnskap om repertoarets plass i musikkhistorien ved bl.a. å legge vekt på fremføringspraksis og interpretasjon. Det gis også generell kunnskap om repertoar for blokkfløyte-ensemble og det gis opplæring i transposisjon og notelesning i forskjellige nøkler.