rightrightrightForside
Grasrotandel


Sparebankstiftelse

facebook logo

Bydel Frogner støtter Blokkfløytistene Uranienborg med Frivillighetsmidler


Aktuelt: Bilder l Lydeksempler l Videoer l Kalender l Lenker l Kontakt transparent rightrightrightNyheter

Lyst å bli med?

Blokkfløytistene Uranienborg har et tilbud til alle barn fra 7-8 års alderen og oppover. Elevene får opplæring både i grupper og individuelt. Det første instrumentet er sopranblokkfløyte, etter hvert følger altblokkfløyten og de større fløytene. I starten vektlegges musisering på gehør mens notene innføres gradvis. Undervisningen skal gi en allsidig musikkopplæring hvor utvikling av gehør, kreativitet og musikkglede står i fokus. Når elevene blir eldre, kan de være med i Ungdomsblokkfløytistene og spille i orkesteret Storefløyt.

 


 

Blokkfløytistene Uranienborg har to viktige mål for sin virksomhet: For det første ønsker vi å gi en seriøs og kvalitativ god opplæring på blokkfløyte ved å gi den enkelte elev mulighet til musikalskutvikling for å bli en bedre utøver på sitt instrument. For det andre ønsker vi å utvikle gode blokkfløyteorkestre og på den måten spre kunnskap om blokkfløyten som et seriøst instrument. Ved å spille i orkester får man kjennskap til og innsikt i forskjellige musikkformer og stilarter, samt får kunnskap om det omfattende og varierte repertoaret som finnes for blokkfløyte-ensembler. Orkesteret skal også gi hver enkelt deltager en musikalsk opplevelse ved at mange instrumentalister sammen skaper en musikalsk helhet. I de siste årene har Blokkfløytistene Uranienborg og Ungdomsblokkfløytistene Uranienborg tilsammen hatt over 60 spillende medlemmer i alderen 7-25 år. Deltagerne har vært fordelt på to forskjellige ensembler etter alder og ferdighet. I de stor prosjektene, som du kan lese mer om under Historie og Presseklipp, har ofte begge orkestrene deltatt.

Lillefløyt:

Lillefløyt er det første samspilltilbudet til   elevene. Her får barna være med etter å ha spilt et år eller to. Spillegleden vektlegges og elevene introduseres for de første større fløytene.

Storefløyt:

Storefløyt er for medlemmer i Ungdomsblokkfløytistene, de eldre og videre-kommende elevene. Deltagerne i alderen 13-30 år spiller på alle typer blokkfløyter fra kontrabassfløyter til små sopraninofløyter.